Dopiski na nagrobkach

*-. „Ave Maria”
 
*-. „Spoczywaj w pokoju.”
 
*-. „Pokój jego duszy”
 
*-. „Twoja wola sta??a si? Panie”
 
*-.„S? chwile i ludzie, których si? nie zapomina.
 
*-. „NON OMNIS MORIAR”
 
*-. “MEMORABILIS” ( Godny pami?ci ) zamiast ??.P.
 
*-.„Pami?? pozosta??a”
 
*-. „Bóg jest mi??o??ci?”
 
*-. „Na zawsze z Panem”
 
*-. „Przyjmij mnie Panie.”
 
*-. „Ludzie ??yj? tak d??ugo, jak d??ugo inni piel?gnuj? pami?? o nich
my??l?c i kochaj?c.”
 
*-. „Jak trudno ??egna? na zawsze kogo??, kto jeszcze móg?? by? z nami”
 
*-. „Micha??ku!
Dla ??wiata by??e?? tylko cz?stk?, dla mnie ca??ym ??wiatem
??pij synku drogi – tutaj twoja chatka,
Tu ci? odwiedzi kochaj?ca matka.”
 
*-. „Umar??e?? po to aby ??y?.”
 
*-. Na zawsze w naszej pami?ci
 
*-. „Jezu, ufam Tobie.”
 
*-. „Trudno jest powiedzie? – ??egnaj na zawsze komu?? najbli??szemu”
 
*-. „Panie! B?d?? wola Twoja.”
 
*-. „Pokój Ci wieczny w cichej krainie,
Gdzie ból nie si?ga, gdzie ??za nie p??ynie,
Gdzie s??yszysz Boga g??os serdeczny
Pokój Ci wieczny.
 
*- „Prosz? ( Prosi) o modlitw?.”
 
*-. „To nie by?? czas, to nie by??a pora.”
 
*-. „??al nasz bezmierny, cicha ??za si? s?czy,
ucichnie wtedy, kiedy Bóg nas z???czy.”
 
*-. „Gdy serce bi? przestaje, szum wiatru,
ptaków ??piew tylko pozostaje.”
 
*-. „Zostawi??e?? nam ??al i t?sknot? , co spokojno??? m?ci.
??yjesz jednak drogi M???u i Ojcze w sercach naszych i pami?ci.
 
*-. „Odszed??e?? cicho i bez po??egnania,
jak ten co nie chce swym odej??ciem smuci?,
jak ten co wierzy w chwili rozstania,
??e niebawem ... wróci.”
„Odszed??e?? cicho i bez po??egnania,
Jak ten, co nie chce swym odej??ciem smuci?,
Jak ten, co wierzy w chwili rozstania,
??e ma niebawem z dobr? wie??ci? wróci?.”
 
*-. „To co mia??am najdro??szego w tej mogile si? mie??ci.
??mier? zabra??a mi wszystko, nie wzi???a smutku, bole??ci.”
„Wszystko co mia??am w tym grobie si? mie??ci,
??mier? rado??? zabra??a, nie wzi???a bole??ci.”
 
*-. „Mo??na odej??? na zawsze, by stale by? blisko.”
 
*-. „Bóg sam wybra?? czas.”
 
*-. „Miejsce spoczynku.......
 
*-. „??pij Anio??ku!”
 
*-. „Znikn???e?? mi z oczu na wieczne sny,
Zostawi??e?? mi smutek i gorzkie ??zy.”
 
*-. „ Niech spoczywa z Bogiem.”
 
*-. „ Bóg tak chcia??.”
 
*-. „ Prosz? o Zdrowa?? Mario.”
 
*-. Ewangelia wg. ??w. Jana
„Ja jestem drog? i prawd? i ??yciem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie.”
 
*-. „Odesz??a??, ale ??yjesz w naszej pami?ci.”
 
*-. „By??e?? nam wszystkim - jeste?? cieniem.”
 
*-. „Spieszmy si? kocha? ludzi. Tak szybko odchodz?.”
 
*-. „Bo??e pozwól im na udzia?? w szcz???ciu wiecznym.”
 
*-. „...Bo??e, tak ??al...”
 
*-. „Tak krótko ??y??em, a tak ??y? chcia??em.
Bóg tak chcia??, odej??? musia??em.”
 
*-. „??yjecie w naszych sercach.”
 
*-. „Niech spoczywa w pokoju.”
 
*-. „Nigdy nie zapomnimy Ciebie.”
 
*-. „ W krzy??u zbawienie”
 
*-. „Mie? kogo?? bliskiego i straci?
to jak kupi? szcz???cie i ??zami zap??aci?”
 
*-. „ Matko Boska, przyjmij mnie w opiek? swoj?.”
 
*-. „Odszed??e?? tak nagle, Synku kochany.
Lecz w naszych sercach na zawsze pozostaniesz.”
 
*-. „Zawsze b?dziesz mi?dzy nami,
w pami?ci i sercach pozostaniesz.”
 
*-. „Niech mi??o??? ta, która w??ród nas ??y??a,
nigdy nie umrze – i b?dzie wci??? ??ywa.”
 
*-. „Oczekuje na zmartwychwstanie.”
 
*-. „Ludzie s? razem nie tylko wtedy, gdy si? znajduj? obok siebie.
Z nami ??yje tak??e ten , który odszed??, którego??my po??egnali.”
 
*-. „Dla nikogo nie odszed??e??, naprawd? b?dziesz ??y?? w naszych sercach i my??lach.
 
*-. „Dla ??wiata by??e?? tylko cz?stka, dla mnie ca??ym ??wiatem.”
 
*-. „Cz??owiek ??yje tak d??ugo, a?? nie zginie po nim pami??.”
 
*-. „Odszed??e?? od nas tak nagle pozostawiaj?c smutek i wielki ??al,
A chcieli??my jeszcze tak wiele dokona?.
W sercach naszych trwa? b?dziesz na zawsze.”
 
*-. „Jest taki ból o którym lepiej nie mówi?,
bowiem najlepiej wyra??a go milczenie.”
 
*-. „Ty ??yjesz, cho? martwe Twe powieki,
Bo w sercach naszych trwa? b?dziesz na wieki”

Tel 22 614 48 29
Kom 602235661
Fax 22 889 23 11
www.granit.info.pl

Internetowy sklep z nagrobkami

Nowy !!!
SKLEP ON-LINE

Internetowy sklep z nagrobkami.
Zapraszamy na
www.sklep-kamieniarski.pl